Dyadis

Submit Audition/Proposal on this Project
Rate this Project

Project Main Details

Dyadis 
ZDLTK152012827986X
We need a belgian Dutch off voice to make the link between different sequences of a short movie on an association who train dogs for people with physical desable.

We need a male, warm, documentary style.

 
2008-11-04 06:35:30 GMT
2008-11-05 03:54:38 (GMT -05:00) Eastern Time (US & Canada) 
Yes (click here to learn more about Voice123's SmartCast)
Closed - Note: This project was manually closed by the voice seeker before it reached its original deadline.
2
2
5 direct invitation(s) have been sent by the voice seeker resulting in 2 audition(s) and/or proposal(s) so far.
Voice123 SmartCast is seeking 10 auditions and/or proposals for this project (approx.) Invitations sent by SmartCast have resulted in 0 audition(s) and/or proposal(s) so far.

Project Parameters

The Voice Actor should be located in:
Fixed - USD 120
Documentaries
No
280 words
Dutch
Belgian; warm, documentary style
Young Adult Male OR Middle Age Male
• Audio files must be delivered via email
There are no special pre-, post-, or production requirements for this project.
Not defined
The voice seeker is willing to hire either union or non-union talents for this project

Script Details

No
N/A 
Here is the texte of the off voices:

"Sinds 1994 leidt de vereniging Dyadis hulphonden op voor mensen met een motorische handicap ".
"Wanneer de pups die geselecteerd werden, acht weken oud zijn, worden ze geplaatst in een gastgezin. Gedurende een 16tal maand zullen ze opgroeien in een sympathieke omgeving die hen een stimulererend kader zal bieden die nodig is voor hun toekomstige taken als hulphond.
"De gastgezinnen en de opleidsters zien elkaar regelmatig om de opleiding van de honden te evalueren. Zo nemen ze ook graag deel aan evenementen waar de grote Dyadis-familie te samen komt, zoals bij de jaarlijkse wandeling door de Hoge Venen"
"Wanneeer de hond 18 maand geworden is, verlaat hij het gastgezin. Een nieuwe etappe die 6 maand duren zal, vangt aan in het opleidingscentrum van Dyadis. De opleidsters zullen de honden een 50tal bevelen aanleren die nodig zijn om later hun baasje in een rolstoel te kunnen helpen "
« Hier krijgt de hond een heel intensieve opleiding. Hij zal 2 à 3 maal per dag zijn toekomstige taken van hulphond aanleren; buiten of binnen, in de oefenzaal of in een winkel. De opleidsters waken er zorgvuldig over dat alle orders goed uitvoeren.”

" En dan is het eindelijk zover ! Na een intensieve stage van twee weken is het duidelijk geworden welke hond het best bij welk baasje past. Het is altijd een bijzonder ontroerende gebeurtenis wanneer de hulphonden definitief aan hun nieuwe baasje toegewezen worden”
“De overhandiging is niet het einde van de opdracht van Dyadis of de apotheose ervan, maar het een nieuw begin. De hulphond zal beginnen aan de taken waarvoor hij gedurende 2 jaar werd opgeleid. Zijn aanwezigheid zal werkelijk het leven van zijn baasje veranderen"
 
Please note that you should only use the script or your recording of it for auditioning purposes. The script is property, unless otherwise specified, of the voice seeker and it is protected by international copyright laws.

Voice-Seeker Details

50868
Sign in to display the company name (if applicable)
2008-11-04
8

64


Voice123 Team Comments

Voice123 consultations with this voice seeker regarding this project and/or other projects by this voice seeker, via phone, chat, and/or email.


checked This project - phone.

unchecked Previous projects - phone.


checked This project - email or chat.

unchecked Previous projects - email or chat.


checked Corporate web site for this voice-seeker confirmed by Voice123


Note: Voice123 strives to establish the legitimacy of all projects posted. However, Voice123 subscribers and users are responsible for confirming information stated by prospective voice seekers, agents and/or clients. Voice123 subscribers and users assume all liability for use of any information found through Voice123, or any of its publications.

This page contains the most important details of this project. If you find the information on this project inaccurate or inappropriate, please let us know by contacting us.

Submit Audition/Proposal on this Project